Familiemodellen

Jeg har udviklet en model, hvor det i løbet af 5 konsultationer er muligt at løse vanskeligheder f.eks vedrørende samvær , opdragelse og beslutninger omkring barnet , pubertets-problemer, sorg og krise-reaktioner, vrede ,angst, ind-sovningsproblemer og andre trivsels-vanskeligheder. Modellen er overskuelig og virksom og respektfuld overfor både børn og forældre. Selvfølgelig kan både kernefamilier, delte familier ( også bonus- forældre kan deltage) og single forældre/ børn anvende modellen.

1:Vi starter med et fælles møde med forældre og barn og undertegnede, hvor jeg hjælper med at indkredse problemerne og hører alle parters tanker og overvejelser.

2: Derefter har jeg 3 sessioner med barnet alene, hvor far eller mor kun lige er med de første 5 minutter. Disse sessioner er barnets rum til at udtrykke, hvad der er vigtigt enten i samtale, tegning eller leg og det er barnets eget rum med den fortrolighed, der kendetegner terapi.

I den sidste af de 3 sessioner med barnet alene taler jeg med barnet om, hvilke meddelelser, det vil være godt at give videre til forældrene, sådan at de bedre kan forstå barnet. Hvad tænker barnet, hvad kan der være af misforståelser, hvad er godt/skidt, hvilke ønsker har barnet for fremtiden med forældre, både stort og småt, sammen og/ eller hver for sig. Det er helt klart, at der kun siges det, som er aftalt. Det er altid muligt for barnet at have fortrolighed med mig vedrørende emner og udsagn, der ikke går videre.

3: Vi slutter med endnu et fælles møde med forældre og barn, hvor jeg hjælper barnet med at fremlægge de tanker, vi har delt og hører forældrene, hvad de har at sige om barnets udsagn og overvejelser. Nogle børn vil helst have, at kun jeg taler, andre vil gerne selv tale. Enkelte børn vil helst ikke være med til dette møde, det kan også være helt i orden, så skriver jeg sammen med barnet det ned, der skal siges og giver det videre på mødet. Under alle omstændigheder kan forældrene få en ny vinkel til at se deres barn via dialogen med mig.

Forældrene giver på dette møde udtryk for deres tanker om barnets udsagn og tanker og jeg støtter den samlede familie i at finde nye måder at kommunikere på, være sammen på, gør eventuelt plads til nye strategier, oplevelser, nye vinkler til indbyrdes forståelse og respekt.

Metoden kan anvendes til børn fra 4-5-årsalderen og op til 15-16- års-alderen.Naturligvis er der være vanskeligheder, der kræver flere sessioner, som efterfølgende må aftales, men min erfaring viser, at en lang række almindeligt forekommende problemer løses indenfor denne ramme.

 

 

Psykolog Anette Albeck | Skydebanegede 25, 1. tv., 1709 København V  | Tlf.: 22 78 70 13 | psyk@anettealbeck.dk