Psykoterapi

Årsagen til psykiske vanskeligheder og følelse af afmagt kan naturligvis være uendelig mange og tærskelen for, hvornår man søger professional hjælp, er meget individuel.

Det er ikke sådan, at de, der søger hjælp, er de mest belastede, mange vælger at gå til psykolog for at forebygge at få det rigtig svært. For andre er det nødvendigt at få omgivelserne ( praktiserende læge, familie, venner, kolleger eller ledelse på arbejdspladsen) til at gøre opmærksom på, at man har brug for hjælp i en situation, hvor man er alvorlig tynget af vanskeligheder. Måske er man nedbrudt af sorg, alvorlig sygdom hos én selv eller de nærmeste eller der er stødt andre svære omstændigheder til.

Vi lever i en tid, hvor mange mangler en basis, grundværdier, som man kan forholde sig til. Vi lever i en tid med mange muligheder for nogle og alt for få chancer for andre. Man bliver som aldrig før målt og vejet, vurderet, sammenlignet i et tempo, hvor det er svært at følge med. Det gælder stort set i alle livets forhold, vedrørende motion og ernæring, næsten alle er utilfredse med deres krop på en eller anden måde,evig ung skal man gerne være og når man rent faktisk ER ung, er det alligevel så svært.Det gælder også interesser,valg af uddannelse, måden at feste og have venner og kærester på, måden at klæde og indrette sig på og meget andet. Ikke mindst usikkerhed overfor at få og opdrage børn er meget stor i denne tid, man læser bøger og går på nettet, men tør næsten ikke stole på sin egen intuition – som måske er næsten det vigtigste i relationen mellem børn og forældre.

Man kan skelne mellem det introverte og det extraverte. Nogle mennesker er disponerede for at kunne rumme tempoet og vurderingerne, det udadvendte, andre ville sandsynligvis trives bedre i en verden med mere tid og større rum til fordybelse, det indadvendte. Nogle mennesker har stor succes, klarer skærene indtil pludselig en dag, hvor det hele føles tomt og meningsløst, måske fordi der alligevel noget grundliggende arbejde, som man ikke fik gjort. Vi har alle behov for et fundament og konfronteres med dette på et eller andet tidspunkt i livet.

Udgangspunktet kan optræde alle steder i livet, men groft sagt kan man opdele vanskeligheder i de mere personlige og de arbejdsrelaterede. En lidt kunstig opdeling, idet det i sidste ende altid vil være en personlig og individuel proces, der skal til for at komme videre.

I arbejdslivet er der i de senere år kommet stigende forståelse for, at man må focusere på den enkeltes udvikling og psykiske ressourcer, hvad enten det er i medgang, hvor der skal ske nye tiltag eller i modgang, hvor der drejer sig om fyring, svært arbejdsmiljø, omstrukturering og sidst, men ikke mindst stress.

Den psykoterapeutiske proces.

Det psykoterapeutiske arbejde bygger på samtale og relation mellem klienten og psykologen. Der tages altid udgangspunkt i den enkeltes livssituation og ønsker om ændringer og der evalueres undervejs mellem klienten og psykologen. På den måde sikrer man sig, at der er udbytte af forløbet og at terapien bevæger sig rundt i det, der er vigtigst for den enkelte.

Der kan være tale om indsigtsgivende terapi, hvor fokus er på at forstå egne reaktioner og med denne viden blive i stand til at ændre sig eller måske at acceptere og anerkende , at man er den, man er.

Der kan være tale om støttende terapi, hvor fokus er på at komme igennem svære , sorgfyldte eller pressede situationer og gradvist komme ud på den anden side.

I terapien kan man erkende modsat rettede følelser og behov , lære at mester sit indre univers og opnå bedre livskvalitet.

Man kan gå til samtale alene eller sammen med en eller flere af sine nærmeste.

Det kan være sammen med en kæreste eller samlever eller mor, far eller søskende.

Man kan også kombinere individuelle samtaler med par- eler familiesamtaler.

Et forløb kan være af kortere varighed, f.eks 5-6 gange eller forløbe over længere tid. Man kan også vælge at holde pauser og genoptage forløbet.

Alt efter klientens ønsker og problemets karakter vælges metoden. Jeg kan tilbyde cognitiv terapi, eksistentiel terapi, psykodynamisk og systemisk terapi. Samlet set svarer det til at fokusere struktureret på de mål, som er vigtige i klientens liv, forholdet til andre mennesker og omverdenen samt opvækstmæssige forhold og andre betydningsbærende tidligere oplevelser.

Desuden anvender jeg hypnose og mindfullness, navnlig i forbindelse med stressrelaterede belastninger.

Fokus er altid på at at hjælpe med at erkende og bruge den enkeltes ressourcer i forhold til det liv og de muligheder, man har.

Vedrørende børn afhænger metoden af barnets alder. Hvis barnet er helt lille og op til ca 10 år, vil der enten blive brugt leg eller tegning eller en kombination af samtaler, leg og tegning.

Der vil med respekt for barnet altid være tale om en koordinering af forløbet med barnet og forældrene samt eventuelle andre efter aftale. Se desuden venligst : ”Terapi med børn.”

 

Psykolog Anette Albeck | Kvægtorvsgade 1, 1710 København V  | Tlf.: 22 78 70 13 | psyk@anettealbeck.dk