Tackling af scenelivets udfordringer

Livet som udøvende kunstner på scenen eller i filmverdenen er en måde at eksistere på, som kræver refleksion og nærvær samt evne til at være ”på”.

Man bruger sine personlige ressourcer og kvalifikationer som forudsætning for at præstere og udfolde sig og det kræver både indsigt, viden, evne til at smelte sammen med en rolle og evne til at adskille sig fra den og gå hjem og leve sit eget liv.

Samtidig er der tale om en ekstrem kommunikativ udfordring både overfor de andre spillere og for at komme ud til publikum eller kameraet, en situation, der kræver fleksibilitet og intuition i helt særlig grad.

Selve det psykiske arbejdsmiljø i teater- og filmbranchen er kendetegnet ved stor entusiasme , stor gensidighed og hengivenhed, men også en knivskarp konkurrence, som har en mere ekstrem form end andre steder i arbejdslivet.Man er helt og aldeles på, skaber sammen og man er kort efter helt hægtet af.Ens kollega og måske ven er ofte en skarp konkurrent i kampen for at få roller.

Det er et vilkår i en branche, som er rummer megen passion og entusiasme, men det slider mennesker op at leve op til sådanne ekstreme krav.

Jeg har gennem mit liv haft tæt tilknytning til branchen og har mange udøvende kunstnere, som kommer med henblik på at tackle og leve dette liv, på godt og ondt. Egentlig er der ikke tale om terapi , men snarere om en form for kombination af coaching og psykologiske samtaler for at finde balancen mellem det kreative, selve miljøet og det personlige selv. Det er vigtigt at have et rum at ånde i, som er neutralt og udenfor de faktiske udfordringer i branchen.

Jeg har som psykolog arbejdet som supervisor igennem mange år. Formålet med supervison er at støtte den enkelte i at fokusere på det, der er vigtigst i arbejdet med mennesker og samarbejdsrelationerne og have erkendelse i ens personlige måde at indgå i relationen til arbejdet på med de styrker, udfoldelsesmuligheder og begrænsninger, man har. Her hører forholdet mellem det private og professionelle med som en meget vigtig del.Man har altid” sig selv” med på arbejde, men man må nødvendigvis have indsigt i, hvilke sider af sig selv man bruger og i hvilke sammenhænge og man må kunne adskille det private og det professionelle.

Det har vist sig, at der er mange lighedspunkter mellem den proces, der er nødvendig for at arbejde som skuespiller og den proces, der er nødvendig for at arbejde professionelt med mennesker. Det er en betingelse for at kunne give sig helt og fuldt, at man kan samle sig op igen, gå hjem og leve som den, man er.Man bliver en bedre kunstner og skuespiller , hvis man arbejder specifikt med denne relation og balance. Man kan bedre bevare og udvikle sin kreativitet og man får energi til at leve udenfor, i hverdagen.

Jeg har et særligt tilbud for medlemmer af Dansk Skuespillerforbund.

Prisen er 3.750 kr for i alt 5 konsultationer, herved spares 1.500 kr.

 

 

Psykolog Anette Albeck | Kvægtorvsgade 1, 1710 København V  | Tlf.: 22 78 70 13 | psyk@anettealbeck.dk