Børn og unge

Børn kan have problemer af flere årsager.

Der kan være tale om sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer som en følge af problemer i familien, f.eks. i forbindelse med skilsmisse, sygdom, dødsfald, seksuelle overgreb eller traumatiske begivenheder.

Der kan også være tale om, at barnet har vanskeligheder med sprog og indlæring, udvikler sig langsomt, har kontaktproblemer eller specifikke vanskeligheder som f.eks. DAMP, ADHD, Tourette, autisme etc..

Ofte er der tale om en kombination af flere faktorer.

Behandling af børn afhænger af alder og udvikling og behov. Indledningsvis vil behandlingen for alle børn begynde med grundige oplysende, såkaldt anamnestiske, samtaler om barnet med forældre og, hvis det ønskes,evt. pædagoger, lærere o.a. muligvis suppleret med observationer af barnet.

Ud fra denne indsamling af viden vil behandlingen bestå i vejledning og støtte til forældre og, hvis det ønskes koordinering med pædagoger, lærere og andre

LEGETERAPI

Hvis barnet er fra 3-4 år og optil ca. 10 – 12 år, vil det ofte være relevant at lade barnet udtrykke sig gennem en kombination af leg, tegning og samtaler. Således vil det være muligt at nå til barnets egen oplevelse og fremstilling af et problem og hjælpe, lindre og styrke barnet i den pågældende situation.

Hvis barnet er fra 10 –12 år og opefter vil behandlingen bestå i samtaler, hvor barnets oplevelse og fremstilling er i fokus.

Ved afslutningen af forløbet vil jeg sammen med og i respekt for barnet formidle vigtige temaer til forældre og eventuelle andre.

Psykolog Anette Albeck | Kvægtorvsgade 1, 1710 København V  | Tlf.: 22 78 70 13 | psyk@anettealbeck.dk