Supervision

Supervision er et redskab til faglig dialog og udveksling, enten mellem supervisor, psykologen og supervisand eller mellem kolleger under supervision af en psykolog. Supervision er en metode til at udvikle, vedligeholde og styrke den faglige udvikling.

Supervision af pædagoger, lærer, sagsbehandlere, læger og sundhedsfagligt personale kan finde sted individuelt eller i grupper enten som supervision på særligt vanskelige klienter eller situationer eller som supervision med henblik på en udviklingsproces for institutionen og den enkelte medarbejder.

Supervisionen finder sted i struktureret form efter aftale. Det aftales nøje, hvilke problemstillinger, der tages op samt under hvilken form, supervisionen finder sted. Det er vigtigt, at alle føler sig trygge og godt tilpas. Der er tavshedspligt og etiske regler om gensidig respekt er meget væsentlige.

Ofte har jeg anvendt den systemiske metode, hvor en eller flere supervisanter tager en problemstilling op i dialog med supervisor og resten af gruppen fungerer som såkaldt reflekterende team. Dette giver mulighed for, at supervisanterne kan lytte til, hvad kollegerne tænker, men det er op til den enkelte at vurdere, hvordan man vil anvende kollegernes overvejelser.

Jeg er kendt for at være meget konkret og pragmatisk i min supervision, og jeg hjælper gerne med en form for handleplan, således at supervisionen får konsekvens i dagligdagen.

Supervision af psykologer

Jeg har mange års erfaring med at supervisere psykologer, både i forhold til autorisation og specialistuddannelse.

Psykolog Anette Albeck | Skt. Knudsvej 10B, 1903 Frederiksberg  | Tlf.: 22 78 70 13 | psyk@anettealbeck.dk